Historien om vores praksis

Min forgænger Ove Larsen fortalte mig, at denne lægepraksis blev etableret i 1877.

Bønderne i Bjert ønskede ikke længere at være afhængige af, at lægen kom fra Kolding. De ønskede at få deres “egen” læge til Bjert. Det var før regionerne bestemte, hvor lægerne skulle være.

De velhavende og handlekraftige bønder stykkede et stykke jord fra “Vesterbygård” og byggede et hus til lægen. Lægen blev ansat i et aktieselskab, indtil han fik så mange patienter, at han kunne købe sig “fri” og blive selvstændig praktiserende læge.

Det hus, der blev bygget til lægen er Gammelbjert 26 A.

I 1938 blev der bygget en knopskydning på det gamle hus. Lægeklinikken lå i disse lokaler frem til 1991. På det tidspunkt var der basis for 2 praktiserende læger i Bjert. Lokalerne var uegnede til 2 læger. I perioden 1/4 – 1/7-1991 blev den gamle bygning revet ned, og Torben Krogh og Anne Brahe sørgede for, at det nuværende lægehus blev bygget (Gammelbjert 26 B). Lægepraksis flyttede imedens over i den gamle hestestald i det gamle lægehus. Denne stald var selvsagt renoveret og indlemmet i huset som privatbolig siden.

Der har således været lægehus her siden 1877.