Anne Brahe

Anne Brahe

Speciallæge i Almen medicin

Privat praktiserendelæge siden 1987.
Medlem af:
Den almindelige danske lægeforening.
Praktiserende lægers organisation.
Dansk selskab for manuel medicin.
Motorisk konsulent: gennemgået årskursus i sansemotorisk testning og træning af børn.

Anette Johannessen

Anette Johannessen

Speciallæge i Almen medicin

Privat praktiserende læge siden 2015.
Medlem af:
Den almindelige danske lægeforening.
Praktiserende lægers organisation.