Vaccination mod pneumokokker til borgere i særlig risiko.

Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination?:

Lige nu gælder tilbuddet om gratis vaccination mod pneumokokker for
nedenstående grupper efter en konkret lægelig vurdering. Er du i tvivl
om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne, kan
du kontakte lægen, som kan hjælpe med at vurdere, om vaccinationen er
relevant for dig.

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år.
 • Beboere på plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelser, der er
  omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og
  personer med handicap, lejere og beboere i friplejeboliger, der er
  omfattet af lov om friplejeboliger, og lejere i tilsvarende
  boligenheder.
 • Personer med:
  • manglende eller dysfunktion af milten
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • liquorlækage
  • tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear implantation
  • udført stamcelletransplantation
  • udført organtransplantation
 • Personer under 18 år med:
  • cyanotiske hjertesygdomme
  • hjerteinsufficiens
  • palliativ operation for hjertesygdom
  • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose)
  • hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • nefrotisk syndrom
  • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor vedkommende ifølge
  lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom.

Hvordan får jeg vaccinationen?

Hvis du er en af dem, der er omfattet af tilbuddet om gratis
vaccination, kan du frem til 31/12-2022 blive vaccineret her i klinikken
eller på apoteket.