Lena Østermark

Lena Østermark

Social og sundhedsassistent

Født i 1956
Uddannet Sygehjælper i 1980.
Opskolet fra Fredericia social og sundhedsskole 1999.
Erfaring fra:
Barselsgangen, fødegangen, Intensiv og ortopædkirurgisk afdeling Kolding Sygehus.

Kirsten Lund Bramsen

Kirsten Lund Bramsen

Sygeplejerske

Født i 1980
Uddannet fra Vejle sygeplejeskole i 2006.
Diplom i sårpleje 2014.
Diabetessygepleje gennem 2 år ved diabetes ambulatoriet Kolding sygehus.

Malene Brahe

Malene Brahe

Bioanalytiker

Født i 1982
Uddannet fra Århus Campus i 2013.
Bachelor i biokemiske analyser samt blodfortyndende behandling.