Attester & Erklæringer:
Motorattest pers. < 75 år 400,00 kr.
Motorattest pers. > 75 år (inkl. DM attest) 500,00 kr.
Attest ansøgning handicapparkering 450,00 kr.
Mulighedserklæring (ved behov for mere end 15 min. afregnes 350 kr. pr påbegyndt kvarter) 400,00 kr.
Lægeattest ved sygdom 350,00 kr.
Frihåndsattets, * fritagelse fra idrætsundervisning 350,00 kr.
Attest Au pair 400,00 kr.
Attets Udvekslingsstudent 400,00 kr.
Ansøgning om enkelttilskud til medicin Afregnes 350,00 kr. pr påbegyndt kvarter.
Medicin attest ved rejse (Pillepas) 400,00 kr.
Erklæring rejseafbestilling 690,00 kr.
Vaccinationer:
Vaccinationskonsultation 250,00 kr.

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%. Alle ovenstående priser er inkl. moms.